Gedragscode en Vertrouwenspersoon

Een kleine vereniging als DOC is als een klein dorp. Trainers, leiders, scheidsrechters, bestuursleden, jeugdleden, seniorenleden; we hebben allemaal direct of indirect met elkaar te maken. We spreken elkaar, we trainen en korfballen samen en binnen commissies wordt er genoeg vergaderd. Dat contact met elkaar doen we op respectvolle wijze.

Om dit standpunt kracht bij te zetten is DOC bezig met de aanvraag van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor al onze jeugdtrainers en bestuurders. Ook heeft het bestuur een gedragscode (zie hier) voor onze vrijwilligers opgesteld. Natuurlijk gaan we er van uit dat alle leden zich houden aan deze gedragregels. Toch kan het zijn dat een individueel lid het gevoel krijgt dat hij of zij niet volgens deze regels behandeld wordt. DOC heeft daarom een interne vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen als er sprake is van ongewenst gedrag binnen DOC. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan de volgende situaties:

Pesten en/of buitensluiten. Je mag bijvoorbeeld niet meespelen als er een nieuw partijtje gevormd wordt, terwijl je al lang weer aan de beurt bent.

Discriminatie. Beledigende opmerkingen over ras, geloof, seksualiteit en dergelijke. ook als ze zogenaamd als “grapje” bedoeld zijn kun je hier last van hebben.

Agressie en geweld. Het kan hier bij gaan om verbaal geweld, bijvoorbeeld beledigende opmerkingen als je een fout maakt, maar ook fysiek geweld.

Seksuele intimidatie. Flauwe opmerkingen over je uiterlijk, gluren naar geslachtskenmerken, het maken van seksueel getinte grappen.

Heb je last van dergelijke gedragingen neem dan contact op met de vertrouwenspersoon, Jolande van der Kolk. Je kan haar aanschieten op het veld of in de zaal, maar als je liever niet wil dat anderen dat zien mag je haar ook benaderen via e-mail: edenjo64@live.nl

Jolande zal luisteren naar je verhaal, en met jou bekijken wat je het beste kan doen om een einde te maken aan de vervelende situatie. Eventueel kan zij je daarbij ondersteunen. Gesprekken met Jolande als vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk, zij vertelt niemand dat jij zaken aan haar hebt voorgelegd, tenzij dit na goed overleg toch noodzakelijk wordt geacht. Je hoeft dus niet bang te zijn dat jij er op aan wordt gekeken. In veel gevallen geldt: hoe eerder je vervelende situaties aanpakt, hoe makkelijker het op te lossen is. Aarzel dus niet om Jolande te contacteren als je ergens tegen aan loopt.