Lidmaatschap bij DOC

Als lid van DOC ben je gebonden aan de volgende regels:

  • Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni (verenigingsjaar). Als je halverwege het verenigingsjaar lid wordt, loopt het seizoen vanaf dan tot en met 30 juni.
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk vóór 31 mei van het verenigingsjaar bij het secretariaat van DOC. Zonder schriftelijke opzegging (mag per e-mail) vóór 31 mei van het verenigingsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.
  • Je betaalt contributie. Dit gebeurt per kwartaal via een automatische incasso; zie ook de pagina “Contributie”.
  • Na aanmelding is het aan te raden de mobiele app “KNKV wedstrijdzaken” te downloaden. Met deze app heb je toegang tot het wedstrijdprogramma en andere teaminfo, maar ook houden we je via deze app op de hoogte van andere clubzaken.
  • Geef adres- of andere naw wijzigingen altijd door aan het secretariaat (info@kvdoc.nl).

Als je vragen hebt over het lidmaatschap kun je altijd bij het secretariaat terecht.


Wijziging lidmaatschap
Wijzigingen van spelend lid naar niet-spelend lid of donateur kunnen alleen aan het einde van een verenigingsjaar plaatsvinden. Wijzigingen van niet-spelend lid naar spelend lid kunnen gedurende het gehele verenigingsjaar plaatsvinden. De contributie wordt herberekend vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.


Privacy
DOC verwerkt uw gegevens in een bestand, dat ook aan de korfbalbond (KNKV) wordt verstrekt. Binnen DOC wordt de ledenlijst bovendien door verschillende commissies gebruikt. Er worden echter geen persoonlijke gegevens verstrekt aan derden (bedrijven en/of instellingen)!