Privacy Statement

De korfbalvereniging DOC te Bussum, hierna aangeduid met ‘DOC’ verwerkt persoonlijke gegevens van de leden (voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en/of e-mailadres en rekeningnummer) in het kader van het lidmaatschap van de vereniging,  zoals het innen van de contributie, het samenstellen van teams, het organiseren van wedstrijden, het publiceren van verslagen en eventueel beeldmateriaal van wedstrijden en andere (verenigings) activiteiten. In het bijzonder worden er persoonsgegevens gedeeld met het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) en functionarissen van andere verenigingen, die als scheidsrechter functioneren.

Daarnaast registreert DOC contactgegevens (voornaam, achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres) van anderen: niet-leden, vrijwillige begeleiders en vrijwillige deelnemers en organisaties, waarmee in het kader van het functioneren als (korfbal)vereniging door de bestuursleden van DOC functionele contacten worden onderhouden.

Het volledige privacy statement leest u hier.