In 1967 kwam de D.S.V.’er (jaargang 28, editie 12) met een nieuwe toevoeging aan hun blad: Streepie.

 

Hier dan de eerste kennismaking met Streepie, die ons blad af en toe zal opluisteren, hiermee hopen wij opnieuw een stap te doen in de richting van een nog attractievere en graag gelezen D.S.V. er. Bij de tekeningen: De linker en de middelste afbeeldingen laten Streepie van voren zien, de rechter afbeelding is niet zoals u misschien denkt een verticale streep maar laat ons Streepie ‘en profil’ zien.

 

Of het ook echt heeft geleid tot een nog attractievere en graag gelezen D.S.V.’er is ons helaas niet bekend.