Achter de schermen zijn er veel mensen bezig met onze vereniging, met als overkoepelend orgaan het Bestuur. Tijdens de ALV in juni is het nieuwe bestuur voorgesteld. Bekijk de taakverdeling binnen het bestuur:

Taakverdeling:

Jenny Bruins – Voorzitter

Marleen vd Woude – Secretaris

Evert Stark – Penningmeester

Renske de Jongh – Jeugdsecretariaat

Margriet Schreuders – Algemeen lid

Emily Rouwendal – Algemeen lid