Ons coronabeleid

Dit protocol is geldig totdat er wijzigingen zijn of wanneer de overheid besluit dat deze maatregelen niet langer nodig zijn. Bij het opstellen van dit protocol zijn de richtlijnen vanuit de overheid en de informatie vanuit NOC*NSF en KNKV gebruikt. In onderstaand protocol wordt met een ‘QR-code’ een zogenaamd ‘Corona Toegangsbewijs’ bedoeld. Met ingang van zaterdag 13-11-2021 hanteert korfbalvereniging DOC het volgende protocol:

 • Geen beperkingen om te trainen en wedstrijden te spelen.
 • De sporthal is alleen toegankelijk via nooduitgang, +/ 15 meter rechts van de hoofdingang van de sporthal.
 • Trainen en wedstrijden spelen is alleen toegestaan als je in het bezit bent van een geldige QR-code icm met een geldig ID-bewijs.
 • De sporthal is alleen toegankelijk via nooduitgang, +/ 15 meter rechts van de hoofdingang van de sporthal.
 • Wil je na het sporten het horeca-gedeelte in? Dan moet je eerst naar buiten en via de hoofdingang weer naar binnen. Daar wordt je opnieuw gecontroleerd.
 • Tot in elk geval 4 december is publiek niet toegestaan. De tribune en sporthal zijn daardoor niet toegankelijk wanneer je buiten de categorie “sporters” of “medewerkers/vrijwilligers” valt.
 • Voor medewerkers/vrijwilligers geldt dat er voor sportmomenten waarbij zij in functie zijn geen geldige QR-code nodig is. Let op: Sta je vervolgens als speler op het veld, ben je géén vrijwilliger meer en moet je wel gecontroleerd worden. Onder medewerkers/vrijwilligers vallen trainers/ coaches, scheidsrechters, zaaldienst en de QR-code controleur.
 • Bij trainingen is het niet toegestaan de sporthal te betreden omdat er geen vrijwilliger aanwezig is om de QR-codes te scannen. Kinderen kunnen worden afgezet bij nooduitgang, +/ 15 meter rechts van de hoofdingang. Daar worden de kinderen ook weer opgehaald.
 • Als je ingeroosterd staat om te rijden naar een uitwedstrijd, vragen we je zelf vervanging te regelen als je niet kunt/wilt rijden (mogelijk vanwege het niet beschikken over een geldige QRcode). We willen met elkaar de jeugd graag laten sporten en moeten dit met elkaar zoveel mogelijk faciliteren.

We zijn als vereniging zelf verantwoordelijk voor de handhaving/controle voor sporters.

Trainingen:

 • Tijdens trainingen van teams met sporters vanaf 18 jaar, moeten de QR-codes gecheckt worden door iemand uit het desbetreffende team. Spreek onderling af wie binnen jouw team de QR-codes checkt (trainer/aanvoerder/etc.). Dit moet iedere training opnieuw gebeuren. Als team ben je hier zelf verantwoordelijk voor!

Wedstrijden:

 • Bij wedstrijden zal er een vrijwilliger vanuit DOC aanwezig zijn om de QR-codes te controleren. Deze zit bij de nooduitgang, +/ 15 meter rechts van de hoofdingang van de sporthal.
 • Een QR-code checken doe je als volgt:
   • Download de app Corona Check Scanner op je telefoon
   • Scan de QR-code.
   • Controleer of de gegevens op jouw scherm overeenkomen met die op het ID-bewijs.
   • Bij een groen scherm mag de persoon verder de hal in.
   • Bij een rood scherm met een kruis, krijg je uitleg in de app wat je kunt doen om de bezoeker te helpen. Blijft het scherm rood, dan moet je helaas de bezoeker de toegang weigeren. Als iemand hier niet mee akkoord gaat, ga vooral niet in discussie maar vraag om hulp. Eventueel mag je bij escalatie altijd de politie bellen op 0800-8844.
 • Hou je aan de basisregels: Bij klachten blijf je thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent.
 • Was vaak en goed je handen
 • Het advies is om buiten de wedstrijd/ training op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven.
 • Bij andere verenigingen zijn we te gast. We gaan er vanuit dat we ons als gasten aan de daar geldende regels houden.
 • Blijf met elkaar in gesprek, respecteer elkaars mening en laten we vooral met elkaar proberen te genieten van de sport zolang het nog kan en mag!
 • Gaat het voor jou of jouw team problemen opleveren op het protocol te handhaven, neem dan contact op met het bestuur.