Lid Worden

Leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging. Om je aanmelding te kunnen verwerken verzoeken wij je onderstaande gegevens in te vullen. Voor het inschrijven als nieuw lid is het noodzakelijk om een recente pasfoto te uploaden. Een foto is niet nodig indien je reeds bent aangemeld bij de KNVK. Vermeld in dat geval je bondsnummer in dit formulier.

Gegevens nieuw lid


MV
SeniorenRecreantenJeugdJuniorAspirantPupilKangoeroeOverig


Vrijwilligerswerk
Het fundament van onze vereniging wordt bepaald door de inzet en samenwerking van onze vrijwilligers. Waar gaat jou of u als ouder/verzorger de voorkeur voor vrijwilligerswerk binnen KV DOC naar uit?

BardienstTrainen/coachenFluitenOud Papier AfhalenOverige activiteiten, nl:

Machtiging tot automatische incasso van de contributiegelden

check1 Door het invullen en versturen van dit formulier verplicht je jezelf tot het betalen van contributie en machtig je KV DOC te Bussum tot automatische incasso per kwartaal om van bovengenoemde rekening de bedragen af te schrijven die verschuldigd zijn aan KV DOC.Incassant ID: NL27ZZZ405172780000

check2 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 juni van het lopende seizoen te gebeuren bij het secretariaat van KV DOC. Afmelding kan per mail: info@kvdoc.nl Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie voor het gehele verenigingsjaar te worden voldaan.